مرشدخان

پایگاه تحلیلی فضای مجازی و آموزش سواد رسانه

لزوم بررسی آسیب‌های فضای مجازی از منظر فقه سلامت / ریشه فضای مجازی، آژانس امنیت ملی آمریکا است

  • ۲۴۵

یک کارشناس رسانه گفت: در خانه مراقب هستیم که فرزند ما غذای سالم بخورد اما امروز فضای مجازی تهدید جدی در حوزه سلامت دارد این آسیب از نظر فقه سلامت باید بررسی شود.

مقالات

عنوان باکس سوم

عنوان باکس چهارم

عنوان باکس پنجم