مرشدخان

پایگاه تحلیلی فضای مجازی و آموزش سواد رسانه

درباره مرشدخان

 

 

مرشد به معنای راهنما می باشد و خان پسوندی است به معنای آقا و بزرگ!
امیدواریم مرشدخان راهنمای خوبی در زمینه سواد رسانه برای شما باشد.

morshedkhan.ir@gmail.com

 

مقالات

عنوان باکس سوم

عنوان باکس چهارم

عنوان باکس پنجم