´شماره استفتاء: 590041
´متن سوال:
´در حال حاضر شبکه های اجتماعی فضایی برای اطلاع رسانی و تشکیل گروه های اجتماعی را فراهم کرده اند. اکثر این شبکه ها خارجی بوده و مورد حمایت رژیم منحوس صهیونیستی هستند و ورود به آن ها از نظر مادی و امنیتی موجب تقویت دشمنان اسلام و رژیم منحوس صهیونیستی می شود و همچنین اطلاعات دقیقی از طرز تفکر مردم، تعاملات آنها و شناخت جامعه اسلامی به آن ها می دهد.
´سوال یک) آیا اجازه داریم از این شبکه ها جهت امورات فرهنگی و قرآنی و در راستای اهداف انقلاب استفاده کنیم؟
´سوال دو) در صورتی که اجازه ورود به این شبکه ها را نداشته باشیم و یک سازمان دولتی یا وابسته به نظام به کارکنان خود دستور ورود به شبکه های فوق الذکر را بدهد، وظیفه کارکنان آن سازمان چیست؟
 
پاسخ:
´به‌طور کلی استفاده از شبکه‌های اجتماعی اگر مستلزم مفسده (مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل) بوده و یا خوف ارتکاب گناه باشد و یا موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین شود و یا خلاف قوانین و مقررات نظام جمهورى اسلامی باشد، جایز نیست و تشخیص موضوع بر عهده مکلف است.