پایگاه تحلیلی فضای مجازی و آموزش سواد رسانه مبتنی بر مبانی امامین انقلاب

وضعیت کلی دسترسی به فضای دیجیتال در جهان

  • ۳۸۷
با توجه به این آمار ، میزان نفوذ اینترنت و فضای مجازی در دنیای امروز ، امری بسیار قابل توجه شمرده می شود.

پاسخ به شبهات و سوالات